Category: ФСС НВ

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України “Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)” від 21.09.2012 р. № 32

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України “Про роботу страхових експертів з охорони праці на територіях, тимчасово не підконтрольних українській владі” від 14.07.2016 р. № 144-06-3

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України “Про затвердження Положення про організацію професійної реабілітації (професійного навчання), перекваліфікації інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання” від 12.06.2014 р. № 3

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України “Щодо подання відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2015 рік” від 22.01.2016 р. № 18-06-13